Экологическая экспертиза

Більше 10 років успішно функціонує інститут оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в рамках реалізації міжнародних зобов’язань, прийнятих Республікою Білорусь при ратифікації Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, підписаної в м Еспо (Фінляндія) В лютому 1991 року, Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступі до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, прийнятої в м Орхусі (Данія) в червні 1998 року, та іншими міжнародними договорами Республіки Білорусь. У наснайкраща экологическая экспертиза заказать.

За останнє десятиліття був накопичений практичний досвід в застосуванні процедури ОВНС в транскордонному контексті, в тому числі як стороною походження, так і зачіпається стороною. Транскордонний елемент процедури ОВНС був посилений в 2010 році.

Проведена робота у сфері державної екологічної експертизи відзначена з позитивного боку в рамках огляду результативності екологічної діяльності, виконаного Європейською економічною комісією організації Об’єднаних Націй у 2015 році.

Добавить комментарий